حاشیه نشینان خوزستان از جمعیت برخی استانها بیشترند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: خوزستان دومین استان دارای جمعیت حاشیه نشین کشور است به شکلی که این جمعیت حاشیه ای از جمعیت برخی استانهای کشور بیشتر است

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: خوزستان دومین استان دارای جمعیت حاشیه نشین کشور است به شکلی که این جمعیت حاشیه ای از جمعیت برخی استانهای کشور بیشتر است.
محمدصادق کریمی کیا اظهار کرد: بالا بودن جمعیت حاشیه نشین خوزستان، بار مسئولیت را در استان نسبت به دیگر استان ها متفاوت و در کنار آن، تغییر اقلیم، مهاجرت شرایط استان را خاص کرده و راه حل های پیچیده ای را نیز می طلبد.
وی افزود: خوزستان در بحث مهاجرت، با مهاجرت بیش از ۲۰۰ هزار نفر در بازه زمانی ۹۰-۹۵ مهاجر فرست ترین استان کشور بوده و کیفیت مهاجران نیز که از قشر تحصیل کرده بوده، بسیار مهم و قابل تامل است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان یادآور شد: نگهداشت سرمایه اجتماعی در استان در صورتی میسر است که بتوانیم شرایط زیست بهتر را برای شهروندان از جمله نخبگان ایجاد کنیم.
کریمی کیا با تاکید بر محور قرار دادن آموزش در بحث آسیب های اجتماعی در استان گفت: آمار بازماندگان از تحصیل، قبولی های کنکور و دیگر رتبه ها نشان می دهد که آموزش در استان وضعیت خوبی ندارد به همین دلیل در حوزه سیاست گذاری محور توسعه را بر آموزش قرار داده ایم ولی هنوز ساز و کار اجرایی آن نمود اجتماعی کافی نداشته است.
وی ادامه داد: آمار سوادآموزی نشان می دهد که بار فاکتور اقتصادی و اجتماعی بر حوزه سواد بسیار زیاد بوده و آموزش در حوزه شهروندی و آسیب های اجتماعی و دیگر حوزه ها در دراز مدت خودش را نشان می دهد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با اشاره به برنامه های اجرایی در این زمینه عنوان کرد: در ۶ ماهه گذشته بحث شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل پیگیری و بیش از هزار کودک شناسایی شده، بورس تحصیلی دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار نیز به زودی اجرا می شود.
وی افزود: خوزستان با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی ویژه خود، نیاز به حمایت از حوزه تخصصی دانشگاهی داشته تا در حوزه مددکاری اجتماعی قوی تر عمل کنیم.
کریمی کیا با بیان این که شرایط اجتماعی کشور در چند سال اخیر روند برخی آسیب های اجتماعی را افزایش داده، گفت: رویکرد استانداری خوزستان این است که در آسیب های اجتماعی به جای پرداختن به سمت معلول، به علت ها پرداخته و با حمایت های حوزه دولت و حاکمیت مدیریت بهتری در حوزه مسایل اجتماعی داشته باشد.
وی یادآور شد: یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در حوزه اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد و به ویژه شاخص بیکاری بوده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی آسیب های اجتماعی تاثیر گذاشته و این آسیب ها نیز باتاثیر بر دیگر آسیب ها، پیچیدگی مسایل اجتماعی را افزایش می دهند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان تصریح کرد: مجموع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در چند سال اخیر روند افزایشی آسیب های اجتماعی را در پی داشت که با ورود مقام معظم رهبری به این حوزه و مکلف نمودن دولت و حاکمیت نسبت به مدیریت بهتر، تزریق اعتبارات بهتر و توجه بیشتر را شاهد هستیم.
وی پیش ازاین جمعیت حاشیه نشین استان را حدود ۷۰۰ هزار نفر عنوان کرده و افزوده بود: خوزستان دومین استان حاشیه نشین کشور است که بخش عمده این جمعیت در اهواز قرار دارد.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.