اخبار خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

هدیه بزرگ پتروشیمی اروند به جوانان ماهشهر؛

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نشان زاده مقدم با اعلام این خبر اظهار داشت: با مشارکت پتروشیمی…