واکنش یکی از بزرگان ایل بختیاری به نامه سرگشاده نماینده مردم اهواز به روحانی

عصر جنوب: انتشار نامه سرگشاده نماینده مردم اهواز به ریاست جمهورى درباره انتقال آب به اصفهان، موجى از واکنش ها را در استان خوزستان برانگیخت.

متن ذیل بخشى از واکنش مهران یاورى از بزرگان ایل بختیارى به این نامه است. یاورى در ابتداى نامه خود مى نویسد: آقاى سید شریف حسینى من به عنوان یک شهروند خوزستانى از شما و دیگر نماینده هاى خوزستانى در صحن مجلس سوالاتى دارم که امیدوارم به آنان جوابى قانع کننده بدهید. آیا این پروژه توسط مریخى ها اجرا شده است یا توسط بخش خصوصى؟

آیا پروژه انتقال آب کارون با بودجه اى که سال ها توسط شما در مجلس تصویب شده است، اجرا نشده است؟

آیا شما نمایندگان خوزستانى، در زمان مناسب به تصویب این پروژه و تخصیص بودجه آن اعتراض کردید؟

یا اینکه اکنون از خواب خود خواسته بیدار شده اید و با نامه نگارى هاى خود نوش داروى پس از مرگ سهراب در کام خشک مردم خوزستان مى ریزید؟

در پایان تبریک مى گویم به مردم اصفهان که با انتخاب نمایندگانى توانمند به چیزى بیش از حقشان رسیده اند و تبریک باید گفت به نمایندگانى که اصفهان جایگان عشق و زندگیشان است و هرگز مرکز نشین نشده اند.

کارون اگر خشکید براى لر و عرب و بختیارى و دزفولى وترک قشقایى و بهبهانى شوشترى و در یک کلام براى خوزستان خشکید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.