شهرستان شوش در زمینه مبارزه با مواد مخدر در خوزستان برتر شناخته شد

عصر جنوب: فرماندار شوش گفت: این شهرستان با اجرای برنامه های متنوع پیشگیری ، در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان خوزستان برتر شناخته شد.
‘ رضا نجاتی ‘ افزود:در راستای مبارزه با مواد مخدر برنامه های متنوع فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، چندین همایش همچنین هدایت سازمان های مردم نهاد

 

( NGO ) به سمت مبارزه با مواد مخدر در شهرستان شوش اجرا شد.

 

وی اظهار داشت:در نشست پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان که با حضور نماینده ویژه وزیر کشور در امر مبارزه با مواد مخدر ، استاندار و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد ، گزارشی از عملکرد شهرستان شوش در رابطه با برخورد با پدیده شوم اعتیاد و موادمخدر ارائه شد.

 

نجاتی گفت: در این نشست سه شهرستان استان خوزستان از جمله شوش به لحاظ اجرای برنامه های پیشگیرانه در این راستا برتر شناخته شد.


 

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.