وام با بهره ٢ درصد !!!

عصر جنوب: شنیده شده است ، اخیرا مسئولان سازمان… ، تصویب کردند به مدیران و پرسنل عالیرتبه و میانى این سازمان وامى پرداخت شود با بهره ٢ درصد!

ظاهرا برخی از مدیران و معاونین از این وام که حداقل ۵٠ و حداکثر ١٠٠ میلیون تومان است استفاده کرده اند تا جایى که ظریفى مى گفت ظاهرا فقط  مدیرعامل تا کنون از این وام استفاده نکرده ، مشکلات عدیده مردم در  استان  و آمار پایین اشتغال در منطقه بر کسى پوشیده نیست و معلوم نیست مسئولان این سازمان علیرغم دریافت حقوق هاى بالا چرا از این تسهیلات استفاده مى کنند، آیا بهتر نیست این بودجه بجاى اینکه بعنوان وام به مدیران عالیرتبه و میانى پرداخت شود صرف گسترش و رونق عمران و آبادانى منطقه شود!

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.