مدیران خدوم و فعال جایگزین مدیران کم توان و ناکارآمد می شوند

عصر جنوب: رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بزرگترین مشکل دانشگاه عدم چابکی و توانمندی در برخی واحدهای محیطی است و اگر شخصی ذهنش جای دیگری است و یا گرفتاری دارد و یا نمیتواند در این راستا حرکت کند باید از سیستم کنار برود.

جلسه بررسی عملکرد مالی و آخرین اقدامات انجام شده در بیمارستان های دانشگاه در خصوص طرح تحول نظام سلامت با حضور دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رئیس ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت در استان خوزستان در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
دکتر ایدنی در این جلسه گفت: با توجه به ایلاغ سیاست های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر رویکردی که در تمام ارکان نظام بوجود آمده است، سلامت جز اولویتهای اصلی کشور قرار گرفت به نحوی که یکی از برنامه های اصلی دولت توجه به اصلاح ساختار سلامت در کشور بوده که این اصلاح ساختار در بخش درمان از ۱۵ اردیبهشت در کشور آغاز شد و اهداف مختلف را بصورت بسته های ویژه خدمتی به مردم در حال ارائه است.
رئیس اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان خوزستان با اشاره به اجرای طرح تحول بهداشت نیز گفت: طرح تحول نظام سلامت با ۲ رویکرد مبارزه با بیماریهایی که با آن مواجه هستیم که تحول سلامت در بعد درمان است و از طرف دیگر اصلاح زیر ساخت های بهداشتی و مبارزه با علت ها در کشور بویژه پروسه ای که منجر به تولید بیماری میشود و باعث افزایش بار درمانی میشود در برنامه طرح تحول بهداشت در حال طراحی است که هدف گذاری آن غربالگری و پیش گیری از بیماریهایی است که سیمای مرگ و بیماری های مزمن را در کشور تشکیل میدهند، برای مثال طبق شیب آماری کشور تعداد بیماران دیالیزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰هزار نفر است که در سال ۹۰ حدود ۲۰هزار نفر بوده است و پیش بینی میشود در عرض ۱۰سال به ۵/۲ برابر برسد در صورتی که بسیاری از بیمارهایی که باعث بروز ناراحتی کلیه میشوند مانند فشار خون و دیابت اگر بخوبی شناسایی و کنترل شود از بروز بیماریهای منجر به نارسایی کلیه جلوگیری میشود و نیاز به دیالیز و پیوند را نیز کاهش میدهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: سیاست گذاران حوزه سلامت کشور فقط فعالیت در بخش درمان را پیش بینی نکرده اند بلکه در جهت پیشگیری از بیمار شدن مردم بخصوص بیماریهایی که سیمای مرگ و سیمای بیماریهای مزمن را تشکیل میدهند و بیشترین بار را از نظر مالی به نظام سلامت تحمیل میکنند نیز فعالیت های بسیار خوبی انجام داده اند. این فعالیت ها بسیار مثبت و این تغییر رویکرد در جهت اهداف برنامه ۱۴۰۴ است و در این دوران که نگاه راهبردی و استراتژیک در وزارت بهداشت حاکم است، این فرصت به ما دست داده تا در خدمت مردم باشیم و این فرصت طلایی است و راهی نداریم جز اینکه از روزمرگی و سکون خارج شویم و برنامه محور عمل کنیم.
ایدنی گفت: وزیر بهداشت در آغاز دوران وزارت خود گفتند وزارتخانه ای که میخواهد مرم را درمان کند خودش بیمار است و من هم در همین مدتی که ریاست دانشگاه هستم متوجه شدم بزرگترین مشکل تشکیلات دانشگاه عدم چابکی آن است و میدانم واقعیت این است که برخی مدیران چابک نیستند تا بتوانند برنامه های طراحی شده را به خوبی و به سر عت اجرایی کنند.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: در گذشته مدیران، سوء مدیریت ها و کم توانی خود را در پس نبود اعتبارات پنهان میکردند و همیشه بهانه مدیران مربوطه عدم تخصیص بودجه و اعتبارات بود، ولی با اجرای طرح تحول نظام سلامت و تزریق کافی اعتبارات دیگر این بهانه از مدیران گرفته شده است و لازم است آنها توانایی مدیریتی خود را در صورت وجود نشان دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: دانشگاه اهواز تنها دانشگاه کشور بود که قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت تمام بدهی های پرسنلی و بدهی های مربوط به بازار و شرکت های دارویی را پرداخت کرد و بدون بدهی وارد برنامه تحول نظام سلامت شد و اعتبار خوبی هم به دانشگاه برای اجرای طرح تحول اختصاص داده شد ولی متاسفانه مشاهده می شود برخی مدیران شبکه های تابعه از توانایی مدیریت مالی برای هزینه کرد به موقع و صحیح در راستای اجرای مفاد طرح تحول نظام سلامت ناتوانند و این مشکل می بایست هرچه سریعتر برطرف گردد.
ایدنی در پایان گفت: بزرگترین مشکل دانشگاه عدم چابکی و توانمندی در برخی واحدهای محیطی است و اگر شخصی ذهنش جای دیگری است و یا گرفتاری دارد و یا نمیتواند در این راستا حرکت کند باید از سیستم کنار برود تا اشخاص دیگر بتوانند دراین زمینه برای مردم خدمت مناسب را ارائه کنند.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.