سیاست تنبیهی اخذ مالیات از خانه‌های خالی به زودی اجرا می‌شود

عصر جنوب: معاون درآمدهای مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خوزستان گفت: ‌دولت در نظر دارد تا سیاست تنبیهی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تا پایان سال اجرا کند.

 

محمود خواجه‌عطاری عنوان‌کرد: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان سال به تصویب می‌رسد و از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد.

 

وی افزود: این طرح با هدف ثبات قیمت مسکن انجام می‌شود.

 

معاون درآمدهای مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خوزستان ادامه‌داد: ‌این طرح در قالب اصلاحیه قانون اخذ مالیات از مسکن مصوب می‌شود و دولت با اخذ مالیات از خانه‌های خالی از افزایش روز به روز قیمت مسکن و اجاره جلوگیری می‌کند.

 

خواجه‌عطاری اظهارکرد: ‌در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از خانه‌های اهواز خالی هستند که در صورت ابلاغ مصوبه اصلاحیه قانون اخذ مایات از این خانه، آمار دقیقی در این خصوص جمع‌آوری خواهیم کرد.

 

وی خاطرنشان‌کرد:‌ نحوه محاسبه و مطالبه مالیات از خانه‌های خالی به محض تصویب، اعلام می‌شود.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.