١٠ دکل حفاری در میدان های نفتی یاران و آزادگان جنوبی مستقر شد

عصر جنوب: معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری از استقرار ۱۰ دکل حفاری در میدان های مشترک یاران و آزادگان جنوبی خبر داد.
محمدرضا تاکایدی سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون دکل حفاری فوق سنگین ۶٠ فتح و دکل های سنگین خشکی ٢٨ و ٩٢ فتح که در ردیف دستگاه های روزآمد ناوگان شرکت قرار دارند در موقعیت میدان نفتی یاران جنوبی در حال حفر چاه های توسعه ای هستند و دکل ۵۴ فتح نیز در حال انتقال به منطقه است.

وی در زمینه برنامه های این شرکت در انجام حفاری در بخش جنوبی میدان های یاران و آزادگان افزود: این شرکت در میدان یاران ٢٢ حلقه چاه و در آزادگان جنوبی نیز ۵٠ حلقه چاه توسعه ای برای شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن ) حفاری می کند.

تاکایدی با بیان این که در میدان آزادگان جنوبی تا کنون پنج حلقه چاه توسعه ای حفاری و تکمیل شده است، اظهار کرد: در این میدان هم اکنون دکل های ٢۶، ٢٧، ٣٢، ٣٣، ٨١ و ٨٩ فتح در حال حفاری چاه های جدید هستند.

وی با اشاره به همکاری شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در شتاب بخشی به اجرای پروژه های حفاری در میدان یاران و آزادگان جنوبی، گفت: حفاری چاه های توسعه ای در این میدان ها به صورت کلید در دست (EPDS) انجام و همزمان با عملیات حفاری، تمامی خدمات تخصصی جانبی و پشتیبانی نیز ارایه می شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری افزود: با هماهنگی با شرکت متن به عنوان کارفرمای طرح توسعه میادین نفتی یاران و آزادگان جنوبی و تامین کالا و مواد بتدریج به تعداد دکل های حفاری در این میدان ها افزوده خواهد شد.

میدان های یاران و آزادگان از جمله میدان های نفتی مشترک در منطقه غرب کارون هستند که توسعه آنها با استفاده از توان فنی و منابع مالی داخلی در دست اجرا است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.