غیبت اعضای شوراها در جلسات هیئت رئیسه وظایف قانونی را به تعویق می‌اندازد

عصر جنوب: نماینده شورای اسلامی استان خوزستان گفت: عدم حضور اعضا در این جلسات و انداختن جلسات از رسمیت باعث تعلل و وقفه در انجام وظایف قانونی شوراها می‌شود.

 

یوسف شکاری اظهار داشت: اعضای شوراهای اسلامی نسبت به انجام وظایف قانونی خود از جمله شرکت در جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شرکت فعال کنند چرا که عدم حضور اعضا در این جلسات و انداختن جلسات از رسمیت باعث تعلل و وقفه در انجام وظایف قانونی شوراها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این قبیل اعمال و حرکات، برخلاف شئونات اعضای شوراهای اسلامی است.

نماینده شورای اسلامی استان خوزستان با بیان اینکه تعامل بین اعضای شورا حتی با داشتن سلایق مختلف باعث پیشبرد اهداف شورا خواهد شد تصریح کرد: اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم براساس سوگندی که یاد کرده‌اند باید به فکر شهر و روستای خود بوده و از تفرقه پرهیز کنند.

شکاری متذکر شد: اعضای شوراها نباید مسائل بیرون از شورا را در امورات داخلی شورا دخالت داده چرا که این قبیل موارد باعث عدم پیشرفت در انجام وظایف محوله خواهد شد.

وی عنوان کرد: ملاک و معیار همه قانون است و کسانی که برخلاف قانون چه خواسته و چه ناخواسته در مسیری غیر از آنچه در قانون گفته شده گام بردارند باعث عدم پیشرفت کار و حتی باعث ضربه زدن به خود نیز خواهند شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.