اجرای عملیات شناسایی و ترمیم خطوط آب در شوشتر

عصر جنوب: در راستای بخشی از تعهدات امور آب و فاضلاب شهر شوش‌تر، ۷۰۰ متر از شبکه فاضلاب به همراه ۷۰۰ انشعاب آب اصلاح، بازسازی و استاندارسازی شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب شوشتر گفت: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب در شهر شوشتر، عملیات شناسایی و ترمیم محل‌هایی که دچار نشتی آب بودند به اجرا درآمده است.

علیرضا بنیادی اظهار داشت: در راستای بخشی از تعهدات امور آب و فاضلاب شهر شوشتر، ۷۰۰ متر از شبکه فاضلاب به همراه ۷۰۰ انشعاب آب، اصلاح، بازسازی و استاندارسازی شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شوشتر افزود: ۷۰۰ متر از شبکه آب و فاضلاب خیابان منوچهری از توابع منطقه دروازه این شهرستان اصلاح و بازسازی شد.

وی افزود: انجام این عملیات موجب رضایتمندی ساکنین خیابان منوچهری شده است.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.