معاون استاندارخوزستان:بخشنامه خرید از کالاهای درون استانی ارشادی است

عصر جنوب: معاون برنامه ریزی استانداری استان گفت: بخشنامه خرید از داخل استان از سوی دستگا های اجرایی یک بخشنامه ارشادی است و مغایرتی با قانون ندارد.
‘ امید حاجتی’ شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان بیان داشت: بخشنامه خرید کالاهای درون استانی برای دستگاه های اجرایی باعث رونق اقتصادی در درون استان می شود و اشتغال را تقویت می کند می توان بجای خرید از خارج از استان در کالاهای درون استانی استفاده کرد و از واحدهای تولیدی استان حمایت کرد.

وی بیان داشت: خانوارها نیز می توانند شامل این بخش نامه باشند و از کالاهای درون استانی خرید کنند که این مهم نیاز به فرهنگ سازی است.

حاجتی در ادامه افزود: برای حمایت از واحدهای تولیدی درون استانی نیاز است که بانک ها مشکلات سرمایه در گردش را برطرف کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری استان با اشاره به طرح بودجه بدون نفت بیان داشت: این طرح می تواند در این طرح می توان در کنار سهم درآمد نفت استان که بسیار ناچیر و در حدود یک سوم دو درصد سهم سهم درآمد نفت است با اجرای این طرح درآمد استان را ازفیش دارد و خوزستان را از رکود نجات داد.

وی گفت: خوزستان از نظر شاخص های عمومی از جمله وضعیت آب شرب و کشاورزی از شاخص های کشوری بسیار پایین تر است.

 

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.