انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر دزفول بی‌نتیجه ماند

عصر جنوب: انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر دزفول به‌دلیل بروز پاره‌ای اختلافات بی‌نتیجه ماند.

پس از یک سال از گذشت فعالیت شورای اسلامی شهر دزفول، ظهر امروز قرار بود انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر برگزار شود که به علت اختلافات بین اعضای شورای شهر تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

با توجه به تاخیر پیش آمده در برگزاری جلسه، اعضای شورای شهر، پشت درب‌های بسته بدون حضور خبرنگاران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند تا برخی از اختلافات خود را حل کنند.

با توجه به نتیجه نگرفتن از تشکیل جلسه، برخی از اعضای شورا شهر، صحن جلسه را ترک کردند.

این در حالی‌ است که اعضای شورای شهر بر همدلی و یکپارچگی بین خود تاکید کرده در صورتی که واقعیت امر، دو گروه شدن اعضای شورای شهر دزفول را به دنبال داشته است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.