مراکز درمانی هندیجان، پاسخگوی خبرنگاران نیستند

عصر جنوب: بخش‌نامه‌ای توسط وزارت بهداشت و ارگانی دیگر ارسال شده که با خبرنگاران در این موارد مصاحبه نشود.

در چند ساله گذشته مصاحبه با مسئولین شهرستان هندیجان، بخصوص مراکز خدماتی مانند اوژانس و بیمارستان به سهولت صورت می‌گرفت ولی متأسفانه از سال گذشته تاکنون این امر با مشکل مواجه شده است و برخی مسئولین حاضر به مصاحبه و شفاف کردن مسائل در حیطه کاری خود نیستند و به بهانه هایی از پاسخگویی به خبرنگاران طفره می روند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از هندیجان، در مواقع بروز حوادث جاده ای یا موارد مشابه ای که نیاز به انعکاس خبری دارد، پرسنل بیمارستان و اورژانس می گویند به ما گفته اند که با خبرنگاران مصاحبه نکنیم.
هوشنگ محمدیان،مسئول شبکه بهداشت و درمان هندیجان، در خصوص این مسأله می گوید: بخشنامه ای توسط وزارت بهداشت و ارگانی دیگر ارسال شده که با خبرنگاران در این موارد مصاحبه نشود.
 البته تلاش خبرنگار ایلنا در هندیجان برای مشاهده بخشنامه مذکور، بی نتیجه ماند.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.