«شهرداری ماهشهر» مانع راه اندازی به موقع دومین بندر نفتی کشور!؟

عصر جنوب: مدیر بندر صادراتی ماهشهر وجود معارض به عنوان یک عامل مهم در تاخیر پروژه مذکور یاد کرد و افزود: وجود معارض در مسیر خط انتقال برق برای ۴ عدد از دکلهای مسیر، جلوگیری شهرداری ماهشهر از اجرای دو دکل در محل تلاقی با «خور ماهشهر» و وجود موانع مختلف در منطقه در حال بهره برداری همانند احداث پایپینگ، کانالهای آب سطحی و … ، مصداقهای این تعارض محسوب می شود.

مدیر بندر صادراتی ماهشهر گفت: برخی دلایلی که به ضعف مدیریت و کمبود منابع مالی بود، موجب عدم راه اندازی به موقع این پروژه بویژه در طرح خشکی شده است.

حمیدرضا زندیه شیرازی از ضعف مدیریتی و مالی پیمانکار به عنوان نخستین عامل تاخیر در بخش خشکی پروژه نام برد و اظهار کرد: تحریم و تامین نشدن به موقع کالا منجر به طولانی شدن مدت زمان پروژه شد که آن نیز به نوبه خود موجب افزایش شدید در قیمت کالاهای باقیمانده نسبت به برآورده اولیه شده است.

نبود نقدینگی از طرف کارفرما در یک برهه زمانی، اشکالات موجود در طراحی که منجر به دوباره کاریهای متعدد شده است و ایجاد تغییرات در بخشهای طراحی، خرید و اجرا نیز عوامل دیگر این تاخیر است که زندیه شیرازی به آنها اشاره کرد و ادامه داد: همچنین عدم پیش بینی تداخل عملیات اجرایی با عملیات بهره برداری در فاز تهیه مدارک طراحی عامل بعدی آن است.

او از وجود معارض به عنوان یک عامل مهم در تاخیر پروژه مذکور یاد کرد و گفت: وجود معارض در مسیر خط انتقال برق برای ۴ عدد از دکلهای مسیر، جلوگیری شهرداری ماهشهر از اجرای دو دکل در محل تلاقی با «خور ماهشهر» و وجود موانع مختلف در منطقه در حال بهره برداری همانند احداث پایپینگ، کانالهای آب سطحی و … ، مصداقهای این تعارض محسوب می شود.

وی در باره دیگر دلایل تاخیر در راه اندازی به موقع بخش دریایی این پروژه اظهار داشت: مشکلات و تنگناهایی از قبیل عدم تامین بازوهای بارگیری اسکله های ۵ و ۶ به تعداد ١٧ عدد و کمبود نقدینگی کارفرما برای ادای مطالبات پیمانکار در یک برهه زمانی موجب عدم راه اندازی به موقع طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر در بخش دریا شده است.

پروژه ساماندهی بندر صادراتی نفتی ماهشهر در انتهای شمال غربی خلیج فارس در بندر ماهشهر در دست اجراست.

این پروژه با اهداف روزآمد کردن تاسیسات، نوسازی و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره، لایروبی و قابلیت پهلودهی به کشتیهای ٨٠ هزار تنی، صادرات فرآورده های مختلف و ….، در سال ١٣٨۵ کلید خورد که بنابر دلایل مذکور نتوانست طبق برنامه پیشرفت کند.

دریایی پروژه ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر با بیش از ٨٩ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. بخش دریایی بندر صادراتی ماهشهر از نظر وزنی ١٠٠ درصد پیشرفت و از نظر فیزیکی ٨٩,٢٣ درصد پیشرفت داشته است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.