صنایع پتروشیمی ماهشهر سند چشم انداز برای شهرستان تهیه کنند

عصر جنوب: دکتر قمر صبح امروزدر جلسه تدوین برنامه توسعه راهبردی شهرستان بندرماهشهر گفت: نکته ای وجود دارد این است که ما وقتی در انجام کارهایمان یک نقشه راه و سند چشم انداز به کار می بریم همه حکایت از این است که ذاتاٌ اعتقاد به برنامه ریزی داریم.
فرماندار بندر ماهشهر اظهار داشت: هر کاری که انسان می خواهد به هدف برساند زمانی اثر بخش است که با برنامه جلو برویم ،ما در شهرستان ماهشهر چقدر زیاد صحبت از ظرفیت و منابع می کنیم ولی واقعیت امر این است که عملاٌ و قولاٌ می گوییم چرا هنوز ما پیشرفت نداشتیم.
قمر افزود: ما می گوییم که چگونه با این همه ظرفیت در شهرستان هنوز دچار مشکل هستیم وبه هدف نرسیده ایم.به این دلیل است که با برنامه حرکت نکرده ایم.
وی خطاب به مسئولین شهرستان گفت: اگردر مسئولیتی که دارید بگویید خوب حالا که ما مسئول هستیم و داریم کار می کنیم و هر طوری است از آن گذشت کنیم و برویم این خلاف برنامه ریزی برای شهرستان است.
دکتر قمر تصریح کرد: برای تدوین این برنامه ادارات شهرستان با سرعت ودقت بالاتری کارها را دنبال کنند وپیش ببریم تا بتوانیم ازدیگر شهرستان های استان رتبه بالاتری کسب نماییم.
وی در خصوص امکاناتی که از صنایع شهرستان گرفته می شود گفت: من به دوستان در منطقه ویژه عرض کردم همان طور به دستگاههای شهرستان کمک مالی می کنید،بیایید و یک هزینه ای برای پژوهش وسند چشم انداز برای شهرستان در نظر بگیرید که حداقل پول به حداکثر استفاده تعریف بشود.
وی در پایان ادامه داد: هزینه های که از صنایع گرفته می شود با برنامه ریزی انجام گیرد واینطور نباشد که پول را بدون برنامه ریزی خرج کردبلکه نیاز به یک کار کارشناسی داردتا آن هزینه ها در جای مناسب خرج بشود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.