بازدید علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر از پتروشیمی فجر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تعداد ۴۰ تن از دانشجویان گروه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی با فعالیت ها و فرایندهای صنعتی پتروشیمی فجر آشنا شدند.

به گزارش عصر جنوب به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر؛در راستای مسئولیت های اجتماعی و در ادامه سیاست های ارتباط با دانشگاه، این شرکت یازدهم خرداد پذیرای  ۴۰ تن از دانشجویان گروه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر بود.

بازدید علمی آشنایی با فعالیت ها و فرایندهای پتروشیمی فجر، شامل نمایش فیلم، بازدید میدانی واحدهای عملیاتی و همچنین گفتگو درباره فرایند واحد تفکیک هوای ناحیه ۲ بوده است.

مطالب پیشنهادی