صرفه جویی ۱۰ میلیاردی حاصل تغییر رویکرد مدیریتی در شهرداری بندرماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر در این باره اظهار داشت: کشتارگاه احشام یکی از محل‌هایی ست که شهرداری بندرماهشهر در سال های گذشته آن را در قراردادی به ارزش ۳ میلیارد ریال در سال به پیمانکار ‌واگذار می نمود.

وی افزود: سالانه ۳ میلیارد ریال تنها بابت نگه‌داری از کشتارگاه به حساب پیمانکار واریز می شد و از این مکان عایداتی شامل حال شهرداری نمی شد.

وی گفت: با تغییر ایده در نحوه مدیریت کشتارگاه، موفق شدیم این مکان را به صورت اجاره‌ای، با قراردادی یک ساله به ارزش ۷ میلیارد ریال واریز به حساب شهرداری، آن را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم.

نظارات در پایان خاطرنشان کرد: با حذف هزینه‌‌کرد ۳ میلیاردی و با عایدات ۷ میلیاردی ریالی ایجاد شده، در مجموع سالانه ۱۰ میلیارد ریال از محل کشتارگاه در منابع مالی شهرداری صرفه‌جویی حاصل می گردد.

مطالب پیشنهادی