اجرای طرح جهادی وپاکسازی جاده کمربندی حدفاصل خلیج فارس به سمت سراهی امیدیه. توسط واحد خدمات شهری

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: 

اجرای طرح جهادی وپاکسازی جاده کمربندی حدفاصل خلیج فارس به سمت سراهی امیدیه

توسط واحد خدمات شهری

http://mahshahrcity.ir/_DouranPortal/Album/News/43ec04ff-b2ab-47c1-a857-f7c61509cbfc_20180312_094415.jpg

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.