هرس کاری درختان توسط واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: هرس کاری درختان بلوارفاز ۴ ، بلوار طالقانی رو بروی اداره پست و اتوبان آزادی روبروی مسجد امام رضا(ع)توسط واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر