هشدار به صنایع آلاینده و پتروشیمی ها؛ پرونده های قضایی صنایع آلاینده دریا پیگیری می شود/ شکایت محیط زیست از شرکتهای منطقه بندرماهشهر

عصر جنوب:  معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری جدی پرونده های قضایی صنایع آلاینده دریا خبر داد.

پروین فرشچی گفت : به منظور ارتقای فرهنگ زیست محیطی آحاد جامعه با هدف کاهش آلودگی های دریایی در یک سال گذشته، اقدامات بسیار موثری در دفتر بررسی آلودگی های دریایی این معاونت صورت گرفته است.

فرشچی گفت : به منظور تحقق این اهداف، نشست مشورتی با شرکت های گواهی دهنده ISO 14001، دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای سکو و سازه های نفتی و کارگاه آموزشی نحوه بررسی طرح های مشمول ارزیابی در محیط زیست دریایی نیز برگزار شده است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه ناکارآمدی نظام اجرای برنامه آموزش همگانی محیط زیست را یکی از مهمترین مشکلات پیش روی ارتقای فرهنگ زیست محیطی برای جلوگیری از آلودگی دریا اعلام کرد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: این طرح با محوریت تقویت، پژوهش ، نوآوری و افزایش آگاهی محیط زیستی ، افزایش شناخت افکار و آموزش همگانی همچنان در این معاونت استمرار خواهد یافت.

وی اهتمام بیشترصنایع آلاینده به محیط زیست و پیگیری پرونده های قضایی مطروح شده از سوی صنایع مذکور را یکی از مهمترین برنامه های در دست اقدام معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد.

فرشچی گفت : پیگیری ارسال نامه به شرکتهای پتروشیمی واقع در بندر ماهشهر استان خوزستان که دارای پرونده قضایی مطرح شده به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست بودد و بازدید از مجتمع های پتروشیمی از اقدامات ما بوده است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، مکاتبه و پیگیری جدی پرونده های قضایی مطرح شده مربوط به شرکت های پتروشیمی واقع در استان خوزستان را از برنامه های اجرایی در پروژه اهتمام صنایع آلاینده به محیط زیست اعلام کرد.
وی توجه جدی به آلودگی دریا ناشی از صنایع آلاینده و پیگیری حقوقی متخلفان را سیاست اصلی معاونت محیط زیست دریایی در جهت توجه بیشتر صنایع آلاینده به محیط زیست اعلام کرد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، فقر بازدارندگی جرایم حقوقی مربوط به تخلفات زیست محیطی در مسئله آلودگی محیط زیست و به سرانجام نرسیدن پرونده های حقوقی مطرح شده را از موانع این پروژه دانست.

فرشچی به پیگیری جوابیه های شرکت های گواهی دهنده ایزو به پتروشیمی های ماهشهر و نیز بازدید از مجتمع های پتروشیمی بندر ماهشهر بصورت مشترک با دفتر توسعه پایدار جهت بررسی ابعاد مختلف حادثه پتروشیمی بوعلی سینا طی یک سال گذشته خبر داد.

به گفته وی، طی یک سال گذشته جلسه مشترک با دفتر توسعه پایدار در خصوص بررسی ابعاد مختلف حادثه پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شده است.

معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از برگزاری جلسات تدوین آیین نامه فضولات کشتی ها با وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه و نیز برگزاری جلسات داخلی در خصوص چگونگی رفع چالش های موجود در مورد اخطاریه های دریافتی پتروشیمی ها و نیز شرکت های گواهی دهنده و پتروشیمی ها در جهت کاهش آلودگی های دریایی خبر داد.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.