برنامه هفته نخست تا چهارم لیگ دسته دوم فوتبال

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته نخست تا چهارم لیگ دسته دوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است:


هفته اول – چهارشنبه ۸ مهر ۹۴


شهرداری بندرعباس – نیروزی زمینی تهران
نسل ابومسلم مشهد – شهرداری جویبار
کارا شیراز- نفت و گازگچساران
صنعت ساری – پیام وحدت خراسان رضوی
شهرداری کاشان (آراد اصفهان) – شهرداری زنجان
پارس جنوبی جم – ماهان شوشتر
بادران تهران (ایرانجوان خورموج) – کیمیا فرایند تهران
مقاومت تهران – کاسپین قزوین
استقلال آبی ب تهران – نفت امیدیه
شهرداری دزفول – نماینده شیراز
شهرداری ماهشهر – تربیت نوین یزد
نفت نوین آبادان – هف سمنان
رهپویان رضوانشهر – شهرداری ارومیه
سپیدرود رشت – الوند همدان
خلخال دشت خلخال – توسعه کیش
ملی پوشان تبریز – پرسپولیس گناوه
راهیان کرمانشاه – شهرداری کامیاران
تربیت ایلام – فولاد نوین اهواز


پنجشنبه ۹ مهر۹۴


بعثت کرمانشاه – کارون اهواز
شهرداری تبریز- کارگر بنه گز


هفته دوم- چهارشنبه ۱۵ مهر ۹۴


پیام وحدت خراسان رضوی – خلخال دشت خلخال
توسعه کیش – شهرداری ارومیه
هف سمنان – نسل ابومسلم مشهد
شهرداری جویبار – کارا شیراز
نماینده شیراز – شهرداری کاشان (آراد اصفهان)
تربیت نوین یزد – شهرداری کامیاران
کارگر بنه گز – پارس جنوبی جم
کیمیا فرایند تهران – شهرداری ماهشهر
نیروی زمینی تهران – پرسپولیس گناوه
استقلال آبی ب تهران – مقاومت تهران
نفت و گاز گچساران – کاسپین قزوین
نفت امیدیه – نفت نوین آبادان
سپید رود رشت – رهپویان رضوانشهر
الوند همدان – تربیت ایلام
فولاد نوین اهواز – صنعت ساری
کارون اهواز – شهرداری دزفول
شهرداری زنجان – شهرداری بندرعباس
ماهان شوشتر – بادران تهران ( ایران جوان خورموج)
بعثت کرمانشاه – ملی پوشان تبریز
شهرداری تبریز – راهیان کرمانشاه
هفته سوم- سه شنبه ۲۱ مهر ۹۴
مقاومت تهران –نفت گاز گچساران
رهپویان رضوانشهر- توسعه کیش
ملی پوشان تبریز- نیروی زمینی تهران
راهیان کرمانشاه – تربیت نوین یزد


چهارشنبه۲۲ مهر ۹۴


شهرداری بندر عباس – نماینده شیراز
نسل ابومسلم مشهد – نفت امیدیه
کارا شیراز – هف سمنان
صنعت ساری – الوند همدان
پرسپولیس گناوه – شهرداری زنجان
شهرداری کاشان (آراد اصفهان)- کارون اهواز
پارس جنوبی جم – شهرداری تبریز
بادران تهران(ایران جوان خورموج) –کارگربنه گز
کاسپین قزوین – شهرداری جویبار
شهرداری دزفول – بعثت کرمانشاه
شهرداری ماهشهر – ماهان شوشتر
نفت نوین آبادان – استقلال آبی ب تهران
خلخال دشت خلال – فولاد نوین اهواز
شهرداری ارومیه – پیام وحدت خراسان رضوی
تریبت ایلام – سپید رود رشت

شهرداری کامیاریان – کیمیا فرایند تهرا
ن


هفته چهارم- سه شنبه ۲۸ مهر۹۴


پیام وحدت خراسان رضوی – توسعه کیش
هف سمنان – کاسپین قزوین
شهرداری جویبار- نفت و گاز گچساران
نماینده شیراز –پرسپولیس گناوه
پارس جنوبی جم – راهیان کرمانشاه
کیمیا فرایند تهران – تربیت نوین یزد
کارگر بنه گز –شهرداری ماهشهر
استقلال آبی ب تهران – نسل ابومسلم مشهد
نفت امیدیه – کارا شیراز
نفت نوین آبادان – مقاومت تهران
سپید رود رشت – صنعت ساری
فولاد نوین اهواز – شهرداری ارومیه
الوند همدان – خلخال دشت خلخال
ماهان شوشتر – شهرداری کامیاران
کارون اهواز – شهرداری بندرعباس
شهرداری زنجان – نیروی زمینی تهران
شهرداری دزفول – ملی پوشان تبریز
شهرداری تبریز – بادران تهران ( ایرانجوان خورموج)
بعثت کرمانشاه – شهرداری کاشان (آراد اصفهان)
تربیت ایلام – رهپویان رضوانشهر

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.