ترکیب جدید هیات مدیره سازمان منطقه ویژه مشخص شد/ یزدانی مدیرعامل ماند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بنا به تصویب مجمع عمومی این سازمان، آقایان عبدالحسین بیات، علی محمد بساق زاده، حمیدرضا رستمی و سید عباس بهشتی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شدند.

همچنین بنا بر تصویب مجمع عمومی این سازمان، آقای علی یزدانی مدیرعامل فعلی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ابقا گردید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.