پل سواره رو ۱۷ شهریور بندرماهشهر هم تعریض می شود

مهندس جهان آرا با اعلام این خبر افزود ، باتوجه به کم عرض بودن پل ۱۷ شهریورو بمنظور تسهیل درآمد و شد خودروها ،عملیات تعریض این پل آغاز شده است که تا یکماه دیگر به پایان می رسد . ایشان هزینه تمام شده این پروژه را بالغ بر ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال اعلام کرد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.