مسابقه بزرگ الکترونیکی شهروند در بندر ماهشهر

به نام خداوند جان و خرد

شهرداری بندر ماهشهر در نظر دارد مسابقه ای با طرح شهروند نمونه با اهداء جوایز نفیس برگزار نماید. سئوالات این مسابقه پیوست (فایل الحاقی) این مطلب قرار دارد.
نحوه پاسخ گویی به این سئوالات به این صورت می باشد که شما جواب صحیح هر یک از سئوالات را به عدد نوشته و با خط فاصله به سراغ جواب سئوال بعدی می روید.
نمونه:
۱ – ۲- ۱ – …
لازم به ذکر است که که پاسخ این سئوالات را به سامانه پیامک شهرداری به شماره ۱۰۰۰۲۰۲۴ ارسال نمایید.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.