نیشکر سهمیه حداقلی شرایط خشکسالی را دریافت نکرد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان اظهار کرد: برخی تصور می کنند که کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان مسبب کمبود آب در خرمشهر و آبادان است و به انحا مختلف و در مصاحبه های متعدد هجمه های زیادی را وارد می کنند.

ستار شکیبا گفت: کشت و صنعت میرزا کوچک خان در آخرین نقطه رودخانه کارون واقع شده است و هم اکنون با بی آبی شدید مواجه است. وی گفت: نقشه های هوایی نشان دهنده خشک شدن وسیع مزارع کشاورزی در کشت و صنعت میرزا کوچک خان است.
شکیبا تصریح کرد: علاوه بر مسائل کم آبی و قطعی آب ، به صورت مرتب ایستگاه های پمپاژ آب مورد هجمه واقع می شود . این در حالی است که از سهمیه ۱۴ متر مکعبی برداشت آب به دلیل بحران شدید ، فقط می توانیم ۷ تا ۸ متر مکعب آن را برداشت می کنیم چون دستگاه های پمپاژ به دلیل کاهش شدید آب ، کارایی ندارند . ما نیز واحدهای کشاورزی هستیم که اشتغالی بالغ بر ۲۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در شرکت میرزا کوچک خان ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه به صورت مرتب عده ای را نسبت به پمپاژ آب توسط شرکت میرزا کوچک خان تحریک می کنند ،گفت: در دنیای مجازی فضای نادرستی علیه این کشت و صنعت القا می کنند و این تصور را ایجاد کرده اند که شرکت میرزا کوچک خان مسبب نبود آب در آبادان و خرمشهر است. این در حالی است که برای ما همواره تامین آب شرب مردم در اولویت اصلی است و تنها بر اساس مصوبه ستاد خشکسالی انتظار تامین آب داریم که متاسفانه این سهمیه نیز محقق نشده و باعث گردیده مزارع نیشکر خشک شوند.
شکیبا افزود: اگر این شرایط ادامه پیدا کند ۲ هزار و ۲۰۰ کارگر شاغل در این کشت و صنعت بیکار می شوند. فرق کارگران و کشاورزان کشت و صنعت میرزا کوچک خان با بقیه کشاورزان چیست؟! همه ما بر سر یک سفره نشسته ایم . اگر انتظار تامین آب بر اساس مصوبه ستاد خشکسالی داریم به خاطر حفظ تولید و زراعت است که تنها منبع درآمد شرکت و تامین کننده حقوق پرسنل این شرکت است.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.