اعتبارات تملک دارایی خوزستان امسال ۱۸٫۶درصد رشد یافت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان گفت:امسال ۲۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به خوزستان اختصاص یافته است که نسبت به پارسال ۱۸٫۶ درصد رشد داشته است.

امید حاجتی سه شنبه بیان کرد: خوزستان امسال در بین استان های دیگر بیشترین رشد را در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای داشته است و میانگین رشد این اعتبار در استان های دیگر منفی ۸٫۱ است.

وی گفت: امسال ۱۱۱ طرح از ۲ هزار و ۶۵۸ طرح ملی ، خاص خوزستان است که میزان اعتبار اختصاص یافته به این طرح ها دراستان،رشد منفی ۱۴ درصد دارد این در حالی است که در سطح کشور میزان اعتبار اختصاص یافته به طرح های ملی رشد منفی ۲۴ درصد داشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان درادامه بیان کرد: همچنین در بخش اعتبارات هزینه ای نیز اعتبارات مصوب برای دستگاه های تابع بودجه هزینه ای استانی امسال معادل پنج هزار و ۳۹۹ میلیارد ریال است که نسبت به پارسال رشد ۱۴٫۸ درصدی یافته است که پایین تر از میانگین استان های دیگر کشور است.

حاجتی درادامه عنوان کرد: کاهش اعتبارات هزینه ای در استان به دلیل سرانه های بالای اعتبارات جاری خوزستان نسبت به سایر استان ها است.

وی گفت: همچنین امسال مقرر شده است که بودجه ریزی اعتبارات هزینه ای دستگاه ها بر اساس عملکرد آن ها انجام شود.

حاجتی با اشاره به پیش بینی درآمدهای امسال استان بیان کرد: پیش بینی می شود که امسال درآمد استان در مجموع معادل ۴۵ هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال باشد که نسبت به پارسال رشد ۱۴٫۴درصدی خواهد یافت و رشد میانگین درآمد کشوری نیز ۱۴٫۳ درصد تعیین شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان درادامه اضافه کرد: بودجه امسال عمدتا صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام بخش های مختلف می شود.

وی افزود: همچنین مقرر شده است که اعتبار امسال استان در بخش هایی مثل کاهش آثار ناشی از خشکسالی به ویژه در بخش آب شرب و کشاورزی، اجرای تفاهم نامه های ملی و استفاده از اعتبارات طرح ها و ردیف های متمرکز در سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه های استان، تقویت اعتبارات حوزه راه به ویژه راهداری با اولویت کاهش نقاط حادثه خیز و روشنایی جاده های بین شهری، توسعه زیرساخت های گردشگری، ارتقاء شاخص های اقتصادی به ویزه توانمندسازی جامعه روستایی و عشایری و توجه ویژه به مشکلات حاشیه نشینی و سکونت های غیررسمی هزینه شود.