حفر و تکمیل ۱۲ حلقه چاه‌های نفت و گاز در مناطق نفت‌خیز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون شرکت ملی حفاری ایران گفت: متخصصان شرکت ملی حفاری ایران در نخستین ماه سال جاری عملیات حفر و تکمیل ۱۲ حلقه چاه‌های نفت و گاز را در مناطق نفت‌خیز خشکی کشور با موفقیت به پایان رساندند.

حمید‌رضا خوش‌آیند اظهار داشت: از این تعداد چاه هفت حلقه توسعه‌ای، توصیفی و پنج حلقه تعمیری بوده است.
وی گفت: هشت حلقه از چاه‌های پیش گفته در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و چهار حلقه در پروژه‌های توسعه‌ای میادین نفتی که شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) عهده‌دار آن است، حفاری و تکمیل شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری متراژ حفاری را در فروردین ماه ۱۷ هزار و ۲۹۸ متر عنوان کرد و افزود: در زمان حاضر ناوگان این شرکت ۷۳ دستگاه حفاری ملکی و یک دستگاه حفاری استیجاری دارد.
وی با اشاره به گستردگی حوزه عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران در میادین نفتی و گازی خشکی و دریایی  ۱۰ استان کشور بیان کرد: در ابتدای سال بر‌اساس قراردادی میان این شرکت و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، حفر هشت حلقه چاه اکتشافی به‌عهده ملی حفاری واگذار شد.
خوش آیند گفت: بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده حضور فعال در پروژه‌های حفاری در داخل کشور خاصه میادین مشترک و همچنین پروژه‌های بین المللی در کشورهای همسایه در سال جاری هدفگذاری شده است.