جزئیات و زمان تقریبی حذف دفترچه تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان با بیان اینکه حذف دفترچه درمانی تامین اجتماعی مستلزم آماده‌سازی زیرساخت ها است، گفت: به نظر نمی‌رسد حذف دفترچه تامین اجتماعی در تمام مراکز درمانی انجام شود، اما قطعا در تعدادی از مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی خوزستان به صورت آزمایشی در سال ۹۷ انجام خواهد شد.

صادق جلیلی درباره جزئیات حذف دفترچه درمانی تامین اجتماعی در استان خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر دفترچه تامین اجتماعی و نسخه کاغذی در کلیه مراکز ملکی اداره‌کل تامین اجتماعی شامل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و دیگر مراکز درمانی این اداره در سطح استان خوزستان حذف شده است و تمامی امور در این مراکز از طریق ۴ سیستم و اتوماسیون انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: حذف دفترچه تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد این سازمان تاکنون به طور آزمایشی تنها در شهر یزد انجام و مقرر شده در سرسر کشور نیز اجرایی شود. البته در مورد زمان دقیق این کار حداقل در استان خوزستان نمی‌توان اظهار نظر کرد.
مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان عنوان کرد: حذف دفترچه در مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی خوزستان مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌های اینترنتی و مخابراتی لازم است. به عبارتی باید ۲۰۰۰ مرکز درمانی طرق قرارداد ما در استان خوزستان به این زیرساخت‌‌ها مجهز و به اتوماسیون تامین اجتماعی متصل شوند تا شاهد حذف دفترچه در این مراکز باشیم.
جلیلی با بیان اینکه فراهم کردن زیرساخت‌های حذف دفترچه بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، گفت: به نظر نمی‌رسد حذف دفترچه تامین اجتماعی در تمام مراکز درمانی انجام شود، اما قطعا در تعدادی از مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی خوزستان به صورت آزمایشی در سال ۹۷ انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: این امر به فراهم شدن زیرساخت‌ها بستگی دارد و با توجه به شرایط مالی فعلی سازمان تامین اجتماعی نمی‌توان برای حذف دفترچه در کلیه مراکز ذدرمانی طرف قرارداد این سازمان زمان دقیقی اعلام کرد.