کاشت سه هزار و ۵۰۰ اصله پاجوش نخل خرما در خرمشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: سه هزار و ۵۰۰ اصله پاجوش نخل خرما در ۳۰۰ هکتار امسال در اراضی کشاورزی حفارشرقی و حفار غربی شهرستان خرمشهر کاشته شد.

محمد مطرودی یکشنبه با بیان اینکه در هر هکتار ۱۲۵ اصله پاجوش نخل کاشته می شود، گفت: ۶۰ درصد کشت پاجوش نخل در اراضی احیا شده خرمشهر از نوع رقم برحی و ۴۰ درصد رقم استعمران(رقم صادراتی) انجام شده است.
مدیر اداره جهادکشاورزی شهرستان خرمشهر اظهار داشت: در برنامه احیاء و توسعه نخیلات ۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نیز در اسفندماه سال جاری به زیر کشت نخیلات جدید می رود.
وی میزان تولید خرما در تابستان امسال را شش هزار تن عنوان کرد و گفت: شش هزار تن خرما از نوع استعمران تولید و پس از بسته بندی در پنج کارگاه بسته بندی خرما در خرمشهر به کشورهای خارجی صادر شد.
مطرودی، آبشویی ۱۰۰ هکتار از اراضی جزیره مینو را یادآور شد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی جزیره مینو توسط موسسه جهاد نصر در حال آب شویی است و پیش بینی می شود تا پایان امسال ۵۰۰ هکتار از اراضی جزیره مینو تحویل بهره برداران شود.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد اراضی کشاورزی جزیره مینو به عنوان کاربری کشاورزی تعریف شده ، گفت: یکهزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مینوشهر در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری تا نیمه دوم سال ۹۷ اجرایی می شود.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر در ادامه گفت:به منظور تعیین مالکیت و توزیع اراضی و نظارت بر نحوه تقسیم اراضی جزیره مینو کمیته ای متشکل از معتمدین محل، بخشداری و شورای جزیره مینو تشکیل شد.
مطرودی از بهره برداران منطقه جزیره مینو خواست تا برای تعیین حریم ها و توزیع اراضی با موسسه جهاد نصر همکاری کنند.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر ، آب شویی یکهزار هکتار از اراضی کشاورزی شلمچه را از دیگر طرح های موسسه جهاد نصر یادآور شد و گفت: یکهزار هکتار از اراضی کشاورزی شلمچه آب شویی شده و تا پایان سال جاری تحویل بهره برداران می شود.
مطرودی با بیان اینکه زمین های کشاورزی شلمچه برای کشت نخیلات و میانه کاری احیاء شده، گفت: با توجه به سابقه کشاورزی در شلمچه الگوی کشت نخیلات و میانه کاری برای این منطقه تعریف شده و کشاورزان برای تحویل زمین کشاورزی خود به مرکز خدمات کشاورزی خرمشهر مراجعه کنند.
مطرودی با بیان اینکه ۱۰نفر از بهره برداران برای گرفتن تسهیلات به بانک های عامل معرفی شد، گفت: به منظور آسان سازی کار کشاورزی بهره برداران شهرستان خرمشهر ۳۰ دستگاه تراکتور به همراه ادوات جذب شد.
وی افزود: با توجه به محدودیت برداشت آب از رودخانه کارون طرح آبیاری کم فشار در ۱۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی خرمشهر با استفاده از ۸۰ درصد تسهیلات بلاعوض و ۲۰ درصد سهم کشاورز اجرایی شد.
وی افزود: در این راستا کشاورزانی که مجوز برداشت آب دارند می توانند از این فرصت استفاده کنند و از طرح آبیاری کم فشار بهره مند شوند.
مطرودی افزود: انتظار می رود بهره برداران برای مدیریت آبیاری مزارع کشاورزی خرمشهر از توصیه های کارشناسان استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه شهرستان خرمشهر در پایین ترین نقطه کارون قرار گرفته و آب رودخانه در ماههایی از سال به دلیل کاهش دبی آب شوری آن افزایش می یابد انتظار می رود سازمان آب و برق خوزستان در این رابطه اقدامات موثری بردارند.
*** هفت هزار هکتار زیر کشت طرح گندم
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: هفت هزار هکتار طرح محوری گندم و دو هزار هکتار جو و ۷۰۰ هکتار کلزا از اراضی غرب کارون اجرا شد.
مطرودی افزود: در سال زراعی گذشته ۱۸ هزار تن گندم در مرزاع کشاورزی خرمشهر تولید شد.
وی کشت کلزا در اراضی کشاورزی را مهم دانست و گفت: به منظور ترویج کاشت دانه های روغنی و تناوب زراعی این محصول در مزارع در خرمشهر کشت کلزا به کشاورزان پیشنهاد داده شد و امسال ۷۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به زیرکشت کلزا درآمد.
مطرودی با بیان اینکه قیمت تضمینی محصول کلزا دو برابر گندم است، گفت: این محصول به مراقبت های ویژه نیاز دارد به همین منظور کشاورزان رغبتی به کاشت آن ندارند.
به گزارش ایرنا شهرستان خرمشهر سه هزار و ۷۰۰ هکتار نخیلات دارد که از این میزان دو هزار و ۱۰۰ هکتار آن بارور و یکهزار و ۶۰۰هکتار به صورت نهال یا غیر بارور بوده است.
از ارقام خرما در خرمشهر می توان استعمران، زاهدی، بریم، خضراوی، بلیانی، برحی، گنطار، سویدانی، خصاب، عویدی، لیلوی، دیری، یوزی، شکرا، اشگر، فرسی و حلاوی را نام برد.
عمده نخیلات بارور خرمشهر رقم استعمران که رقم تجاری و صادراتی تشکیل می دهد اما عده ای از کشاورزان بخشی از آن به صورت رطب برداشت کرده که مصرف داخلی دارد.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.