قصر شیخ خزعل خرمشهر احیا می شود؟

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: برخی دوستداران میراث فرهنگی خواستار ساخت ماکتی از قصر فیلیه شدند.

یکی از دوستدارن میراث فرهنگی در گفتگو با خبرآنلاین گفت: فیلیه قصر شیخ خزعل در سال ۱۹۱۷ در زمینی با زیربنای ۷۸۸ متر مربع در کنار نهر فیلیه خرمشهر ساخته‌شد. این ساختمان تاریخی، ۹۲ سال پیش توسط شیخ خزعل یکی از حکام محلی وقت خوزستان در دوره قاجاریه و شیخ عشایر عرب بنی کعب ساخته شد و از جمله ساختمان‌های باشکوه دوران خود و شاهد حوادث زیادی بوده‌است.

قاسم منصور آل کثیر افزود: تخریب قصر قاجاری فیلیه که در سال ۱۳۷۹ به شماره ۲۸۴۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده بود در حالی صورت گرفت که بر خلاف گفته‌های مدیران میراث فرهنگی آبادان مرمت بخشی از این بنا از دو سال قبل‌تر آغاز شده بود.

آل کثیر اظهار کرد: این بنا در گذشته جزء تفریحگاه‌های مردم خرمشهر بود که روزانه از آن بازدید می شد، این ساختمان یکی از بناهای زیبای دورهٔ قاجاریه به حساب می آمد، ساختمانی که نقاشی بزرگی بر سردر آن بوده که امروز دیگر نه اثری از نقاشی و نه از آن قصر می توان یافت.

این فعال میراث فرهنگی خوزستان یشنهاد کرد: بنایی به آن سبک و سیاق ساخته و شرایط معماری و مهندسی سابق را بازسازی کنند. قرار بود ماکتی از قصر ساخته شود که تا کنون این طرح عملی نشد.

آل کثیر گفت: قصر فیلیه جزئی از هویت و تاریخ شهر خرمشهر است که سازمان میراث فرهنگی متاسفانه پس از تخریب آن هیچ تصمیمی در راستای احیای آن قصر زیبا اتخاذ نکرده است.

وی درباره س‍‍اخ‍ت ای‍ن قصر توضیح داد: در ساخت فیلیه از م‍ص‍‍ال‍ح‍‍ی ه‍م‍چ‍ون آج‍ر و گ‍چ اس‍ت‍ف‍‍اده ش‍ده اس‍ت. ب‍ن‍‍ای م‍ذک‍ور در س‍‍ال ۱۳۵۵ م‍رم‍ت ش‍د و ب‍‍ع‍ده‍‍ا م‍ورد اس‍ت‍ف‍‍اده دانشکده علوم دری‍‍ای‍‍ی ای‍ن ش‍‍ه‍ر ق‍رار گ‍رف‍ت.

آل کثیر با بیان اینکه ق‍س‍م‍ت‌ه‍‍ای‍‍ی از ب‍ن‍‍ای ت‍‍اری‍خ‍‍ی قصر شیخ خزعل در اث‍ر ج‍ن‍گ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی و ع‍وام‍ل ج‍وی ت‍خ‍ری‍ب ش‍د ول‍‍ی پ‍س از پ‍‍ای‍‍ان ج‍ن‍گ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی ب‍‍ار دی‍گ‍ر م‍رم‍ت شد افزود: شیخ خزعل پ‍س‍ر ح‍‍اج ج‍‍اب‍ر ن‍ص‍رت م‍ل‍ک م‍ت‍ول‍د ۱۲۳۸ ه‍ج‍ری ق‍م‍ری ی‍ک‍‍ی از وال‍ی‍‍ان خوزستان ب‍ود. قصر فیلیه در خرمشهر یا -محمره وقت – قرار داشت اما آئینه‌ای از معماری و هنرمندی هنرمندان ایرانی عربی بود.

این دوستدار میراث فرهنگی یادآور شد: آجر کاری‌های زیبا و درب و پنجره‌های آن از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و از آئینه کاری‌های سقف، داخل اطاق‌ها، طارم و ایوان‌هایی با تمثال پادشاهان قاجار برخوردار بود.

آل کثیر ضمن ابراز نگرانی گفت: در شرایطی که حتی استانداری و میراث فرهنگی هم در حفظ آثار تاریخی کشور ناتوانند ، چه تضمینی وجود دارد که نظیر این حادثه دوباره در جای دیگری از ایران رخ ندهد؟ تخریب قصر فیلیه در حالی صورت گرفت که براساس گفته مقامات میراث فرهنگی خوزستان تاکنون دهها میلیون تومان برای ترمیم آن هزینه شده بود . اما  اکنون نه تنها اصل اثر فرهنگی از بین رفته بلکه تمامی مبالغ و هزینه های انجام شده از بیت المال برای ترمیم آن نیز به هدر رفته است. قطعا عاملان تخریب این ساختمان تاریخی نه تنها به میراث فرهنگی بلکه به بیت المال نیز ضربه زده اند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • آقای آل کثیر احساس مسئولیت شما در قبال میزاث فرهنگی خوزستان قابل درک وسزاوار تقدیر است اما بعللی که خود بهتز از من می دانی هیچ امیدی به احیاء این اثر ندارم .