تصاویر / نشت نفت در منطقه کریت کمپ، بخش غیزانیه اهواز

 عصر جنوب – asrejonoob.ir: نشت نفت در منطقه کریت کمپ، ۱۵ هکتار از اراضی بخش غیزانیه را آلوده کرد. یکی از خطوط لوله شرکت نفت و گاز کارون در منطقه کریت کمپ ۲ روز پیش دچار نشتی شده و تعمیر این خط دیروز انجام شد. علت این نشت پوسیدگی خط لوله عنوان شده است.

تصاویر / نشت نفت در منطقه کریت کمپ، بخش غیزانیه اهواز

تصاویر / نشت نفت در منطقه کریت کمپ، بخش غیزانیه اهواز

تصاویر / نشت نفت در منطقه کریت کمپ، بخش غیزانیه اهواز

تصاویر / نشت نفت در منطقه کریت کمپ، بخش غیزانیه اهواز

تصاویر / نشت نفت در منطقه کریت کمپ، بخش غیزانیه اهواز

تصاویر / نشت نفت در منطقه کریت کمپ، بخش غیزانیه اهواز

تصاویر / نشت نفت در منطقه کریت کمپ، بخش غیزانیه اهواز

عکس : مهدی پدرام خو

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.