چهل ویژگی یک کاندیدای نمایندگی مجلس

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  دکتر بابک مختاری -دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
عدد چهل دربسیاری از فرهنگ ها عدد خاص یا مقدسی است. در مورد انسان رسیدن به سن چهل سالگی را نشانه پختگی و تکامل فرد می دانند. بسیاری از انبیاء نیز در این سن به رسالت منصوب شدند. انقلاب اسلامی پس از پشت سر گذاشتن دهه چهارم، آرام آرام در آستانه ورود به چهل سالگی است و مجلس دهم مجلسی است که ریل گذاری رسیدن چهل سالگی نظام را به عهده خواهد داشت. پس خود این مجلس هم باید از پختگی لازم برخوردار باشد تا بتواند این مهم را به انجام برساند. آنچه در ادامه می آید برخی ویژگی هایی است که یک کاندیدای نمایندگی چنین مجلس باید داشته باشد. ویژگی های ارایه شده در این یادداشت را می توان به صورت پرسش از هر یک از کاندیدا ها پرسید.خاصه اینکه این روزها کاندیداهای نمایندگی مجلس با حضور مداوم در شبکه های اجتماعی در حال معرفی خود هستند و فرصت برای گفتگوی مستقیم و بی واسطه فراهم آمده است.
۱- عدالت را نه در توزیع همه جانبه و متوازن فقر، بلکه در توزیع متناسب ثروت بداند.
۲- تفاوت اختیارات رئیس جمهور، وزیر و نماینده مجلس را بداند و وعده ای خارج از حوزه مسولیت خود ندهد.
۳- حداقل تجربه یک دورهدو ساله مدیرکلی یا معاون مدیرکلی را داشته باشد.
۴- تعریفی جامع و دقیق از منافع ملی داشته باشد.
۵- تمام آمال و آرزویش عضویت در کمیسیون انرژی مجلس نباشد.
۶- پس از نمایندگی خواستار انتقال از وزارتخانهفعلی خود به وزارتخانه دیگری نباشد.
۷- حداقل یک تجربه در طراحی، انجام یا تکمیل یک طرح عمرانی داشته باشد.
۸- حداقل پنج بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مراجعه کرده باشد.
۹- حداقل پنج بار به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده باشد.
۱۰- حداقل نام سه وزیر از وزرای قبلی هر وزراتخانه را بداند.
۱۱- محورها اصلی هر یک از برنامه های توسعه قبلی کشور را بداند.
۱۲- مهم ترین توفیقات و و عدم توفیق های برنامه های توسعه را بتواند بیان و وعلل و عوامل آنرا تحلیل کند.
۱۳- به اقدامات سلبی،در امور فرهنگی معتقد نباشد و اینگونه اقدامات را آخرین مرحله در برخورد با پدیده های فرهنگی بداند.
۱۴- با پدیده جهانی شدن و آثار و عواقب آن آشنا باشد و بتواند برای حفظ هویت ملی و دینی و همچنین افزایش اثرگذاری فرهنگی مان در دنیای جدید ارایه طرح و برنامه کند.
۱۵- لایه اول دوستان، مشاوران و همراهانش از صنف محترم پیمانکاران نباشد.
۱۶- اشتغال زایی را در توسعه کمی بخش صنعت و کشاورزی نداند.
۱۷- تفاوت های عصر کشاورزی، عصر صنعتی، عصر اطلاعات و عصر دانایی را بداند.
۱۸- اعتقاد داشته باشد که با ابزار و افکار دوران کشاورزی و صنعتی نمی توان در عصر دانایی موفق بود.
۱۹- کشاورزی را محور استقلال نداند.
۲۰- مدارک تحصیلی اش جعلی نباشد.
۲۱- حداقل ۵ نفر از معلماندوران تحصیلشحاضر شوند برایش سخنرانی کنند.
۲۲- حداقل ۵ نفر از استادان دوران تحصیلش حاضر باشند توانایی اش را برای نمایندگی مجلس تایید کنند.
۲۳- پایان نامه اش را خودش نوشته باشد.
۲۴- آخرین مدرک تحصیلی اش را همزمان بااشتغال به کاردولتی دریافت نکرده باشد.
۲۵- در دوره نمایندگی قصد ادامه تحصیل نداشته باشد.
۲۶- هرماه یک کتاب بخواند.
۲۷- آشنایی مقدماتی با اصول علمی و معاهده های بین المللی داشته باشد.
۲۸- آشنایی مقدماتی با یک زبان خارجی داشته باشد.
۲۹- حداقل ۱۰ حکایت از گلستان سعدی را بتواند شفاعا نقل کند.
۳۰- فرق کارآفرینی و اشتغال زایی را بداند.
۳۱- توسعه دانش بنیان را مقدم بر توسعه پیمانکار بنیان بداند.
۳۲- تجربه کار در بخش خصوصی یا با بخش خصوصی را داشته باشد.
۳۳- نام ده بازیگر، ده فیلم سینمایی، ده نویسنده، ده کارآفرین و ده دانشمند برتر ایرانی را بداند.
۳۴- تعداد هنرمندان، معلمان و اساتید همراهش از تعداد پیمانکاران همراهش بیشتر باشد.
۳۵- در ایام پیش از انتخابات با حضور مکرر در مجالس عزاداری به شعور مردم توهین ننماید.
۳۶- منبع تامین و ریز هزینه های ستاد انتخاباتی اش را شفاف به مردم اعلام کند.
۳۷- هزینه های انتخابات را از راه حلال تأمین کرده باشد.
۳۸- در هر زمینه ای سخنرانی و اظهار نظر نکند.
۳۹- امام جماعت مسجد محله کاندیدا، عدالت ایشان را تایید کند.
۴۰- اگر هیچکدام از شرایط فوق را نداشت حداقل به خدا معتقد باشد و خدا را ناظر بر اعمال خود بداند.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • سلام.از اینکه بنده دوست وشریک افکار عزیزان بدزیرند تشکر می کنم