کیانوش راد: دوره اصلاحات یکی از بهترین دوران ها و دوره احمدی نژاد یکی از بدترین دوران‌ها برای کشور بود

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: نماینده اهواز در مجلس ششم و از فعالان اصلاح‌طلب خوزستان گفت: یکی از خطاهای نابخشودنی احمدی نژاد کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود
دکتر کیانوش راد در مجمع اصلاح طلبان شهرستان گتوند خوزستان با اشاره به وضعیت جامعه ایران به ارائه تحلیلی از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و وضعیت اندیشه گی در میان نخبگان و مردم پرداخت. وی در تبیین این وضعیت گفت: جامعه ما و خصوصا برخی مناطق ما نه سنتی و عشیره ای کامل و عشایری کامل و نه مذهبی با روابط و ساز و کارهای واقعی مذهبی و نه کاملا مدرن است و در این وضعیت ساختار اجتماعی سه‌گانه، مردم و حتی نخبگان در تلاقی سه فرهنگ و سه تفکر غربی، ایرانی و اسلامی قرار دارند و از نظر فکری و رفتاری دچار این آشفتگی انتخاب قرارداریم.وی افزود: در این وضعیت، کار حزبی و تشکیلاتی منسجم که ریشه در مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعه مدرن و بر مبنای عقلانیت دارد بسیار مشکل است. افراد برای تصمیم گیری، گاه مذهب (براساس امرونهی و اطاعت)، گاه قومیت و طایفه و عشیره ( براساس خون و نژاد) و گاه رفتار منسجم حزبی (برا اساس خردجمعی) را مبنای انتخاب خود می گیرند. در این شرایط راهی جز این نیست که به سازگاری میان این سه مولفه، بیندیشم، و از آشفتگی فکری و رفتاری دوری کنیم.

وی با بیان وضعیت خاص جوامع جدید گفت: امروزه به برکت گسترش ارتباطات و همه گیر شدن اطلاعات، هیج فکر و اندیشه ای را و هیج فردی را نمی توان در حصر رسانه ای و تصویری قرار داد. حصر اندیشه و تصویر یک شوخی است. حصر رسانه ای رهبر اصلاحات به ضرر اصول‌گرایان و حاکمیت است.

کیانوش راد ادامه داد: بیش از یکصد سال است جامعه ما در جهت محدود کردن قدرت و گردش آسان قدرت و کارگزاران

دوره اصلاحات یکی از بهترین دوران ها برای رشد و توسعه ی ایران و دوره احمدی یکی از بدترین دوران‌ها برای کشور بود

ان در تلاش و تکاپو است اما قدرت های حکومتی در مقاطعی با تمام ابزارهای خود سعی در انحصار قدرت و ثروت و منزلت های خویش بوده اند. پیروزی جنبش های اجتماعی در مشرطه، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی و جنبش دوم خرداد خط بطلانی بر این تفکر محدود کننده بوده است. مردم برغم این محدودیت ها راه خود را همیشه از میان محدودیت ها گشوده اند. انتخابات برای مردم یکی از راه ها ی ایجاد تغییرات بوده است. جنبش اصلاحی مردم اگرچه با افت و خیز اما نهایتا پیروز خواهد شد.

وی گفت: در انتخابات باید بدنبال تغییر وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب تر بود. اگر حضور مردم در انتخاب روحانی نبود، تداوم حضور اندیشه اصول گرایان و خصوصا احمدی‌نژاد به تخریب تمامی ساختارهای اقتصادی و فرهنگی ایران منجر می شد. اگر مردم رایی داده‌اند، باید تغییرات آن را هم ببینند. متاسفانه گاهی گفته شده که “تدبیر در تغییر” نیست و همان وضعیت باید ادامه یابد. موانع دولت روحانی زیاد هست و باید با حوصله اما با سماجت، اهداف و شعارهای روحانی اجرایی شود.

کیانوش راد در ادامه بیان داشت: اصلاح‌طلبی برای ما، تنها یک روش نیست، اصلاحات ایران، با رهبری مشخص و با تکیه بر مولفه های بنیانی اسلام و ایران و قانون اساسی است. دوره اصلاحات یکی از بهترین دوران ها برای رشد و توسعه ی ایران و دوره احمدی یکی از بدترین دوران‌ها برای کشور بود. احمدی‌نژاد کشور را به ورطه نابودی کشاند و پرونده هسته ای را با بی تدبیری و شعارهای توخالی به شورای امنیت کشاند و بهای آن را بر دوش مردم نهادند. ارجاع پرونده ایران یکی از خطاهای نابخشودنی احمدی نژاد است.

وی با اشاره به انتخابات سال آینده گفت: انتخابات مجلس و تحقق مجلسی ملی و پاکدست و کارشناس، راه تصحیح اشتباهات گذشته را میّسر خواهد ساخت. مجلس خبرگان را نیز باید جدی گرفت. کاندیداهای مجلس خبرگان نیز باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند مردم استان باید بدانند نمایندگان فعلی خبرگان در استان مثلا موضعشان نسبت به هاشمی رفسنجانی و مسایل اساسی کشور چیست؟

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.