همایش بزرگ اصلاح طلبان بهبهان برگزار شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سخنران ویژه این همایش سید جابر موسوی رئیس دوره ای شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان خوزستان گفت: بهبهان شهر تاریخی و شهر سرداران بزرگ جنگ شهیدان بقایی، دقایقی و شجاعی هاست و سوابق درخشانی در جنبش ها و حرکت های اصلاح طلبی در کارنامه خود دارد و پیشقراول فعالیت های اصلاحی در استان خوزستان است.

موسوی با مروری بر روند انتخابات طی سال های ۷۶تا۹۲ابراز داشت: هر زمان وحدت و یکدلی را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح دادیم به هدف خود نائل گشتیم، در انتخابات ۷۶ این اتحاد و یکپارچگی باعث کسب ۷۵درصدآراشد و درانتخابات ۸۴ تشتت آرا سرانجامی جز هدررفت سرمایه ها و منافع ملی برایمان رقم نزد. درخرداد۹۲ استوانه ی نظام و یار مقام معظم رهبری آیت الله هاشمی با درایت خود و با درمیان گذاشتن آبروی خود فعالانه صحنه راحفظ کرد و آقای خاتمی نقش تاریخی خود را به درستی ایفا کرد و عارف با ایثار و ازخودگذشتگی کار را تمام کرد ونام خود را برای همیشه برتارک حرکت های مدنی ملت ایران ثبت وضبط کرد.

وی با تاکید برلزوم تمکین به خردجمعی،بیان داشت: همه مکلف به پاسداشت اعتماد مجدد مردم فهیم ایران به جریان اصلاحی هستیم.

دراین همایش شجاعی دبیرحزب کارگزاران استان نیزدرخصوص چگونگی شکل گیری ساختار ،ترکیب وادامه فعالیت شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان مطالبی را ایراد نمود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.