داوری آثار شرکت کننده در مسابقه بزرگ کتابخوانی کتابخانه بوستان شیبان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش عصرجنوب داوری اثار شرکت کننده در مسابقه بزرگ کتابخوانی کتابخانه بوستان شیبان توسط سرکار خانم سهام سجیراتی هنرمند برجسته اهوازی انجام شد.

استاد سجیراتی هنرمند ، نویسنده و استاد دانشگاه چمران اهواز است که اثار نقاشی و هنری وی در نمایشگاه های مختلفی در اهواز و سطح کشور به نمایش در آمده است ،همچنین بهمن ماه سال گذشته وی هنر خود را در نمایشگاه Open Paris فرانسه نیز به نمایش گذاشته بود.

مطالب پیشنهادی