وحدت اندیمشک و دزفول کابوس افراد منفعت گرا

عصر جنوب: (رضامیردریکوندخبرنگار عصرجنوب دراندیمشک)عاشورا مفهومی است شگرف که تعالی وحدت ودوستی را در آیین تشیع درجای جای کره خاکی به منظرمسلمین جهان می رساند اما متاسفانه این روزها شاهد موج سواری منفعت گرایانه دشمنان وحدت وهمبستگی ایران اسلامی برفضای دوشهرپرشکوه اندیمشک ودزفول هستیم شهرهایی که با دستانی در هم تنیده چهار آذر وچهار خردادرابه شکوه انقلاب اسلامی ایران کهن تقدیم کرده اند تانقشی از ایثار وپایمردی ومقاومت وشجاعت بر تقویم پرافتخار سرای ایران اسلامی جاودان گردد.

حال متاسفانه برخی خود شیفته متبکر دریک حرکت یک جانبه وانحصار طلبانه وبدون توجه به اسنادو واقعیات تاریخی وبا هدف بر هم زدن دوستی دیرینه مردم اندیمشک ودزفول وهم جواری مسالمت آمیز وبرادرانه این دوشهر در طول سال های متمادی اختلافات مرزی را در بین این دوشهر فزونی داده اند امری که در سکوت مطلق برخی از چهره های شاخص شهرستان اندیمشک بازهم مظلومیت وصدای بغض مادران وکودکان بی دفاع اندیمشک را در چهارآذر متبلورمی نماید .

کابوس شبانه ی این افراد منفعت گرا وحدت قومیت های یکپارچه ایران اسلامی است واین تنگ نظران کوته فکرباهدف گسیختن اتحاد سرزمین ایران سربلند٬ رویای کربلای مظلومه دیگری را به خود میبیند ٬ امری که بی شک با پاسخ محکم ودرایت بی دریغ مردم ولایت مدار این خطه حماسه خیز بی پاسخ نمی ماند.

درپایان امیدواریم این مسیر ناصواب با درایت وپیگری مسئولین ذی صلاح  شهری اندیمشک چه منتخبینی که با رای مستقیم مردم در عرصه خدمت رسانی امکان فعالیت دراعتلای نام اندیمشک را دارندوچه دیگر نهادهای اداری و اجرایی٬ به امری متجلی از خواست مردم اندیمشک ،مطابق با اسناد و واقعیات تاریخی به خطوط مرزی گذشته باز گردد وامکان عرض اندام از این عناصر تفرقه جورا برای همیشه از پیکر منطقه بزداید چرا که در فردای اندیمشک ودزفول غزیز هیچ حرکتی که به نوعی قصد تعدی به باور و مسیر راستین شهدا و ولایت ،رابرپیکر متحد ایران اسلامی داشته باشد هیچ گاه بی پاسخ نخواهد گذاشت وروح ومنش انقلابی هیچ گاه از باور این خطه پاک نخواهد شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.