شریفی فر شهردار اندیمشک شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس شورای اسلامی شهر اندیمشک گفت: شریفی فر قبل از انتخاب به عنوان شهردار اندیمشک سرپرستی این شهرداری را برعهده داشت.

نعمت مریدی افزود: ۹ نفر از سوی اعضای شورای اسلامی به عنوان گزینه های پیشنهادی شهرداری اندیمشک معرفی شده بودند که پنج نفر از آنها انصراف دادند.

وی گفت: چهار نفر باقیمانده در جلسات شورای اسلامی به بیان برنامه های پیشنهادی خود پرداختند که از این عزیزان قدردانی می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اندیمشک افزود: تلاش مجموعه شورای اسلامی شهر اندیمشک بهبود وضعیت موجود شهرداری است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.