انتصاب رئییس جدید اداره ی میراث فرهنگی اندیمشک

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: محمد صادقی به عنوان رئیس جدید اداره ی میراث فرهنگی اندیمشک انتصاب گردید.

طی آئینی با حضور معاون فرماندار و مشاور ارشد مدیر کل میراث فرهنگی ، رییس جدید میراث فرهنگی اندیمشک معرفی شد.

بیگدلی مشاور میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان در این مراسم با بیان اینکه تغییرات مدیریتی را باید فرصتی  در جهت توسعه و تقویت بخش های مختلف اداری دانست عملکرد میراث فرهنگی اندیمشک را مثبت و موثر دانست و گفت : شهرستان اندیمشک از ظرفیت بالقوه ی فراوانی در جهت بهره مندی از امکانات میراث فرهنکی دارد و با یک طرح جامع و نکته سنجی اصولی و متناسب با خواست و نیازهای شهری می توان موجبات شکوفایی میراث فرهنگی را به شکل مطلوب به ارمغان آورد .

بیگدلی درادامه ضمن بیان سخنانی پیرامون لازمه ی توجه به ظرفبت بالای گردشگری و میراث فرهنگی در توسعه ی اقتصادی افزود : اقتصاد امروزه ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است بهره گیری صرف از منایع تجدید پذیر و فسیلی ماندگار نیست  می توان مطابق با اصول سیاست های تفکیک نفت از اقتصاد و بودجه ی کشور و قواعد سیاست های برنامه های توسعه و توجه به جوانب مختلف اقتصاد مقاومتی موحبات توسعه ی کشور و افزایش درآمدهای اقتصادی را با الهام از ظرفیت بالقوه وفراوان میراث فرهنگی و گردشگری به ارمغان آورد .

امیر حمزه بزرگی ، معاون فرماندار اندیمشک نیز  در این نشست تغییرات مدیریتی را در جهت به کار گیری نیروهای اجرایی در بخش های مختلف  ادرای را امری ضروری دانست و افزود : عملکرد اداره ی میراث فرهنگی اندیمشمک معرف زحمات و تلاش های گسترده می باشد و در طول این دوران اتفاقات خوب و قابل تقدیری در این اداره صورت گرفته است .

وی افزود : تغییرات  جا به جایی های مدیریتی امری معمول در جهت بهره مندی از تجربیات افراد مختلف و تقویت  روال کاری نهادهای ادارای است و هیچ گاه به معنای ضعف و کاستی در یک نهاد نیست و امیدواریم این انتصاب بتتواند در توسعه ی امور اداری اداره ی میراث فرهنگی موثر باشد .

کورش ایزدمهر ریاست سابق اداره ی میراث فرهنگی شهرستان اندیمشک در این نشست ضمن ارایه ی گزارش عملکرد خویش اندیمشک را یک ثروت نفته در میراث فرهنگی دانست و ادامه داد :  می شود با اجرای طرح های مختلف گردشگری و حمایت از بخش های خصوصی و فرصت های سرمایه گذاری دولتی موجبات رفع محرومیت های شهر و عمران و توسعه ی اندیمشک را به نحوی مطلوب فراهم نموند.

وی با بیان اینکه در جهت تقویت توسعه  گردشگری شهرستان طرح های بسیار خوبی در جهت اجرا پیش بینی شده اند و  حتی پؤوزه ها و طرح های نیمه تمام بسیاری در زمینه ی گردشگری شهرستان وجود دارند در  صروت  تامین اعتبار و توجه مسئولبن می توان  با اجرای این طرح ها و پروژه ها توسعه ی گردشگری اندیمشک را به  نحوی مطلوب به ارمغان آورد .

در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات کورش ایزدمهر رییس پیشین اداره میراث فرهنگی اندیمشک ، ‘محمد صادقی ‘ به عنوان رییس جدید این اداره معرفی شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.