همچنان جلسات در این شورا غیر علنی ست

عصر جنوب: خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی مردم و منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر می توانند با حضور در جلسات علنی و سوال هایی که برخاسته از اذهان عمومی است، راهگشای بسیاری از مشکلات شهری باشند که ممکن است از ذهن اعضا و مسوولان به دور مانده باشد.

در حالی که در بسیاری از شهرها خبرنگاران در جلسات علنی شورای شهر حضوری فعال دارند و خبرهای مهمی از جلسات این شورا را مخابره می کنند، اما سنت دیرینه اندیکا در عدم دعوت خبرنگاران به جلسات شورا همچنان به قوت خود باقی است.

در دوره گذشته بعلت عدم آشنایی اعضای شورای شهر با بسیاری از مسائل،عدم دعوت خبرنگاران قابل پذیرش بود اما با آغاز دور دوم،این انتظار میرفت که این سنت شکسته شود و از اصحاب رسانه برای شرکت در نشست ها و جلسات شورا دعوت بعمل آید،که  تاکنون چنین تصمیمی از سوی منتخبین مردم برای دعوت نمایندگان افکار عمومی انجام نشده است.

طبق ماده ۱۵ قانون شوراها مصوب سال ۸۲ برای غیرعلنی بودن جلسات دو سوم اعضای حاضر در جلسه باید رای بدهند.اما لازمه ی علنی بودن جلسات شورا حضور خبرنگاران  رسانه هاست که متاسفانه هیچکدام از شوراهای شهر در قلعه خواجه و آبژدان از اصحاب رسانه برای حضور در جلسات خود دعوت نکرده اند.

گفتنی است با وجود گذشت یکسال از دوره فعالیت شوراهای شهر در شهرستان اندیکا،متاسفانه تاکنون شورای شهر قلعه خواجه و آبژدان هیچگونه گزارش عملکردی در اختیار مردم قرار نداده اند و عملکرد این اعضا برای بسیاری از مردم نامشخص است و تلاش برای عدم حضور خبرنگاران در جلسات شورای شهر و مبهم تر شدن فعالیت این اعضا از نکات قابل تامل میباشد.

اما عدم دعوت خبرنگاران اندیکایی در جلسات تنها مختص به شورای شهر نمیباشد و بسیاری از جلسات شورای اداری این شهرستان نیز بدون دعوت از اصحاب رسانه برگزار میگردد که امیدواریم فرماندار رسانه ای شهرستان اندیکا با اتخاذ تدبیر لازم،زمینه حضور خبرنگاران در همه  جلسات شورای اداری را فراهم نماید.

 

اندیکا نیوز

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.