تعطیلی تنها شعبه بانک در اندیکا!

عصر جنوب – asrejonoob.ir:  خبرها از تعطیلی تنها شعبه بانک صادرات شهرستان اندیکا حکایت می کند. پس از تعطیلی چند وقت اخیر تنها شعبه بانک صادرات شهرستان اندیکا، منابع محلی از تعطیلی آن به طور کامل خبر می دهند.
در شهرستان ۲۳۰۰ کیلومتر مربعی اندیکا، تنها سه شعبه بانک وجود دارد و با تعطیلی شعبه بانک صادرات، تنها دو شعبه از بانک های تجارت و کشاورزی به مردم این شهرستان خدمات خواهند داد. این دو شعبه در بخش آبژدان قرار دارند و جمعیت قریب به ۴۰ هزار نفری بخش های مرکزی و چلو از ارائه هرگونه خدمات بانکی بی بهره اند.
تعطیلی شعبه بانک صادرات در حالی اتفاق می افتد که افزایش تعداد شعب بانکی در شهرستان اندیکا،یکی از مطالبات اصلی مردم بود و گویا به جای بهبود در ارائه خدمات،مردم اندیکا باید غصه داشته های اندک خود در گذشته را بخورند./ شوشان
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.