دستگیری متخلفان صید ماهی در اندیکا

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیکا گفت:  در طی گشت و کنترل، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا در دریاچه سد شهید عباسپور، ۳  متخلف  که اقدام به صید غیر مجاز ماهی در روزهای ممنوعه نموده بود را شناسایی کردند.

وحید شالویی افزود: با توجه به صید غیر مجاز ماهی در روزهای ممنوعه از متخلفان ۲۰۰   قطعه ماهی و  ۱۰ رشته تور کشف و ضبط گردید و برای رسیدگی به تخلف انجام شده، متخلفان به مقامات قضایی شهرستان اندیکا معرفی گردیدند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.