معاون علمی و فناوری رییس جمهوری وارد اهواز شد

عصر جنوب: دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری دقایقی پیش از طریق فرودگاه بین المللی اهواز وارد این شهر شد و مورد استقبال استاندارو مسوولان استان قرار گرفت.
دکتر سورنا ستاری در محل فرودگاه بین المللی اهواز یکی از اهداف اصلی این سفر را بررسی روند فعالیت های شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های اصلی معاونت علمی و فناوری رئیاست جمهوری حمایت از شرکت های دانش بنیان است.

وی بر واگذاری اختیارات بیشتر به شرکت های دانش بنیان و نیز کارگروه های استانی پروهش و فناوری تاکید کرد.

بازدید از پارک علم و فناوری و شرکت ها دانش بنیان ،بازدید از دنشگاه شهید چمران و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و شرکت در کارگروه پژوهش و فناوری استان از برنامه های سفر یک روزه دکتر ستاری به استان خوستان است.

همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بدو ورود به اهواز در فرودگاه این شهر مورد استقبال استاندار خوزستان و معاونت توسعه مدیریت و توسعه منابع انسانی استان و برخی مدیران کل دستگاه های اجرایی قرار گرفت.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.