انتصاب در شرکت آب و فاضلاب اهواز

عصر جنوب: انتصابات جدید معاونین برنامه ریزی و منابع انسانی و خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا اهواز انجام پذیرفت.

به گزارش روبط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، طی جلسه ای با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت آبفا اهواز، محمد علی معتمدی به عنوان معاون برنامه ریزی و منابع انسانی و مرداس شمس زاده به عنوان معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا اهواز منتصب گردیدند.

براتی در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات عبداله زاده معاون پیشین خدمات مشترکین و درآمد شرکت، از معاونان جدید خواست با الگوپذیری از بیانات مقام معظم رهبری در راستای خدمت رسانی به مردم شریف اهواز از هیچ تلاشی مضایقه ننمایند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.