انتصاب در شرکت آب و فاضلاب اهواز

عصر جنوب: انتصابات جدید معاونین برنامه ریزی و منابع انسانی و خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا اهواز انجام پذیرفت.

به گزارش روبط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، طی جلسه ای با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت آبفا اهواز، محمد علی معتمدی به عنوان معاون برنامه ریزی و منابع انسانی و مرداس شمس زاده به عنوان معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا اهواز منتصب گردیدند.

براتی در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات عبداله زاده معاون پیشین خدمات مشترکین و درآمد شرکت، از معاونان جدید خواست با الگوپذیری از بیانات مقام معظم رهبری در راستای خدمت رسانی به مردم شریف اهواز از هیچ تلاشی مضایقه ننمایند.