تغییر در برنامه امتحانات پایانی دانشگاه شهید چمران اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در ۲۳ و ۲۴ خردادماه برای کمک به دانشجویان سال آخر و آمادگی برای آزمون ارشد، در برگزاری امتحانات پایانی دانشگاه تغییراتی صورت گرفت.

علیرضا جلیلی فر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد به ۲۳ و ۲۴ خردادماه، برای کمک به دانشجویان سال آخر و آمادگی دانشجویان برای آزمون ارشد، در برگزاری امتحانات پایانی دانشگاه تغییراتی صورت گرفت؛ بدین ترتیب که دو امتحان پایانی قبل از آزمون ارشد و یک امتحان بعد از آزمون ارشد به تعویق افتادند و در روزهای پایانی امتحانات برگزار خواهند شد.

وی افزود: بدین ترتیب امتحانات پایانی تا ۴ تیر برگزار می شوند. امتحانات ۲۲ خرداد به ۲۶ خرداد، ۲۳ خرداد به ۲۷ خرداد، ۲۵ خرداد به ۲۹ خرداد، ۲۶ خرداد به ۳۰ خرداد، ۲۷ خرداد به ۱ تیر، ۲۸ خرداد به ۲ تیر، ۲۹ خرداد به ۳ تیر و ۳۰ خرداد به ۴ تیر موکول شدند.

جلیلی فر در خصوص دلیل به تعویق انداختن امتحانات همه دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی بیان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد است، در تردد دانشجویان در روز برگزاری آزمون محدودیت وجود دارد و دانشجویانی که داوطلب آزمون ارشد نیستند، نمی‌توانند وارد دانشگاه شوند. بنابراین مشکلاتی برای حضور دانشجویان و برگزاری امتحانات پایانی همزمان با آزمون ارشد پیش می آید؛ در نتیجه تصمیم گرفته شد که تغییر در امتحانات کل دانشجویان صورت گیرد.

مطالب پیشنهادی