برای اولین بار در خوزستان برگزار شد؛ سمینار تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول تولد

عصر جنوب: رییس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز گفت: سمینار تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول تولد برای اولین بار در خوزستان، با تمرکز بر گروه های نوزادان، بیهوشی، زنان و زایمان در بیمارستان امام(ره) اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز، دکتر کامبیز معصومی در این باره اظهارکرد: ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬا و ﺑﺎ ارزش ترین ﻫﺪﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎدری ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻫﻮرﻣﻮن های ﮔﻮارﺷﯽ در ﻣﺎدر و نوزاد ﺗﺮﺷﺢ می شود که ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻫﺮ وﻋﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدک خواهد شد.

وی ادامه داد: عمل تماس پوست به پست نوزاد و مادر در ساعت اول تولد به میزانی حائز اهمیت است که برقراری رابطه عاطفی میان مادر و نوزاد، کاهش خونریزی زایمان، حفظ درجه حرارت بدن نوزاد و مادر، حفظ قندخون نوزاد و گریه کمتر نوزاد از نتایج بسیار مثبت این اقدام است.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز با تاکید بر اینکه ماماها در زایشگاه ها باید با دستورالعمل موجود در این زمینه آشنایی کامل پیدا کنند، افزود: با توجه به اهمیت بالای تغذیه نوزاد با شیر مادر در ساعت اول بعد از تولد، آموزش های لازم در جهت کسب آمادگی بیشتر برای زایمان و همچنین شیردهی در ساعت اول و دوران بعد از آن باید به مادران داده شود که بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز این اقدام را در دستور کار خود قرار داده است.

معصومی اظهارکرد: در همین راستا کارگاه های آموزشی زایمان طبیعی و کارگاه های آموزشی تغذیه نوزاد با شیر مادر در بیمارستان امام(ره) اهواز در حال برگزاری است و این آموزش ها به صورت کاملا رایگان توسط کارشناسان مجرب در اختیار مادران قرار می گیرد که با استقبال خوبی از سوی مادران قرار گرفته است.

گفتنی است؛ کارگاه آموزشی این سمینار در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد؛ شرکت کنندگان در بخش تئوری، در سالن اجتماعات شهید دکتر رهنمون و در بخش عملی به صورت دو گروه در اتاق عمل و زایشگاه بیمارستان امام خمینی(ه) اهواز حضور یافتند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.