چهارمین کنگره معماری و شهرسازی خوزستان در اهواز برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر جنوب-عاطفه رشنویی دبیر اجرایی کنگره معماری و شهرسازی در نشست خبری روز دوشنبه ششم دی در محل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان از برگزاری چهارمین کنگره معماری و شهرسازی خوزستان ر روزهای پنجم و ششم بهمن ماه در هتل پارس اهواز خبر داد.
وی با بیان اینکه سه دوره کنگره در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ توسط دکتر باقر آیت اله زاده شیرازی دربم و با عنوان کنگره ملی تاریخ معماری و شهرسازی برگزار شد گفت:پس از یک دهه از فوت دکتر شیرازی این کنگره به حاشیه رفت و برگزار نشد.امسال به همت گروه علمی معاونت میراث کشور قرار به برگزاری کنگره معماری و شهرسازی شد به این صورت که ابتدا کنگره ها به صورت استانی برگزار خواهد شد که پیش درآمد کنگره ملی سال ۹۶ خواهد بود.
رشنویی افزود:مهمترین هدف از برگزاری این کنگره طنین حفاظت و یادآوری ارزش های تاریخی فراموش شده آثار تاریخی می باشد که با ۸ محور در زمینه حوزه های فرهنگی منطقه ها،منظر فرهنگی شهری و روستایی مناطق،سازه و معماری و شهرسازی،باستان شناسی،میراث مدرن و شهرسازی،میراث آب،میراث کشاورزی و معماری ناملموس برگزار خواهد شد.
وی در ادامه به ویژگی های خاص کنگره اشاره و گفت این کنگره برعکس کنگره های دیگر که علاوه بر ارائه مقاله هزینه پرداخت میشد به صورت رایگان می باشد و همچنین طی جلساتی که بانظام مهندسی برگزار شد مقرر گردیداعضای نظام مهندسی که در زمینه شهرسازی مقاله ای مطرح نمایند در کارتابل آن ها امتیازی تحت عنوان امتیاز پژوهشی محسوب شود.
عاطفه رشنویی در پایان افزود:
هیات علمی و گروه علمی کنگره نیز متشکل از ایاتید دانشگاه چمران،اساتید سایر دانشگاه های معماری و شهرسازی سراسر استان و اساتید پژوهشگاه میراث فرهنگی می باشد و تا کنون ۳۳ مقاله پذیرفته شده است و تعدادی نیز برای رفع نقص بازگشت داده شد اما تعداد مقالات در روزهای آتی بیشتر خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.