شناسایی ۱۱۲ ژن عقرب در اهواز

عصر جنوب: رئیس مرکزتحقیقات سم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با بیان اینکه اولویت‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات در زمینه سموم عقرب اعم از تجزیه و تحلیل سموم عقرب، عقرب‌درمانی، عقرب‌تشخیصی و … است، گفت: طی فعالیت‌های این مرکز قریب به ۱۱۲ ثبت ژن از گونه‌های عقرب طی یک‌سال گذشته در سایت NCBI انجام شده است.

دکتر محمدحسن پی‌پل‌زاده اظهار کرد: ۱۲ مقاله به نام مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی در سال ۲۰۱۵ در مجالات علمی پژوهشی معتبر داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است که از این تعداد ۶ مقاله در پایگاه‌هایISI  و PubMed و چهار مقاله دیگر در سایت  SCOPUS نمایه شده است.

وی درباره کیفیت مقالات و تحقیقات این مرکز، تصریح کرد: در سال ۲۰۱۵، ۱۰۴ بار به مقالات این مرکز ارجاع داده شده است که این شاخص نشان‌دهنده کیفیت مقالات است؛ همچنین هر مرکز دارای یک شاخص H-index است به این معنا که چند مقاله معتبر دارد که دیگران به آن ارجاع داده‌اند؛ مرکز تحقیقات سم‌شناسی دارای ۹ مقاله معتبر است که به هر مقاله ۹ ‌بار ارجاع شده است.

رئیس مرکزتحقیقات سم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز خاطرنشان داد: در سال ۲۰۱۵ هفت طرح تحقیقاتی در مرکز انجام شده است که نتایج سه طرح در قالب مقاله منتشر شده و چهار طرح دیگر همچنان در حال اجرا است.

پی‌پل‌زاده با بیان اینکه سال ۹۴ برای اجرای هفت طرح ارائه‌شده به این مرکز ۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد، به وضعیت فضای آزمایشگاهی و اداری این مرکز اشاره کرد و توضیح داد: در گذشته با کمبود فضای آزمایشگاهی مواجه بودیم اما در حال حاضر سوله‌ای از سوی دانشکده پیراپزشکی در اختیار مرکز قرار داده شده است.

وی ادامه داد: هزینه‌ای برای ساخت فضای جدید صرف نشده اما برای تعمیر، بازسازی و اصلاح این سوله هزینه شده است. اکنون ۶ ماه است که مرکز به فضای جدید انتقال یافته است؛ همچنین  فضای آزمایشگاهی بیشتری در نظر گرفته شده و در کنار این آزمایشگاه‌ها قسمت اداری مرکز وجود دارد.

پی‌پل‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر هیأت‌علمی پژوهشی در‌ تمامی مراکز نه‌تنها مرکز تحقیقات سم‌شناسی وجود ندارد زیرا ردیف استخدامی از سوی وزارت بهداشت برای مراکز تعریف نشده است اما هیأت‌علمی آموزشی فعلی در این مرکز در کنار تدریس، در طرح‌های مرکز همکاری و فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهند.

رئیس مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز، گفت: طی یک‌سال گذشته در این مرکز قریب به ۱۱۲ ثبت ژن از گونه‌های مختلف عقرب انجام شده است که این آمار در سایت NCBI (مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری آمریکا) موجود است؛ همچنین اکثر این تحقیقات به‌صورت مشترک و گروهی با دیگر مراکز تحقیقات انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری به کیفیت پژوهش‌ها نسبت به  کمیت اهمیت بیشتری داده‌ایم، توضیح داد: مجلات علمی را بر اساس شاخص‌های کیفی طبقه‌بندی کرده‌ایم و تأکید بر چاپ مقالات در مجلات معتبر و با رتبه بالای علمی است؛ برای ما این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است که  از ۲۰ مقاله مرکز، ۱۰ مقاله در این مجلات قرار گیرند، زیرا چاپ مقاله در این مجلات نشان می‌دهد از کیفیت بالایی برخوردار بوده است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.