عضو شورای شهر اهواز استعفا کرد + سند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: ساعتی قبل احمد باورساد عضو شورای شهر اهواز استعفای خود را برای ریاست شورا فرستاد.

تلاش های خبرنگار ما برای تماس با این عضو شورای شهر تا این لحظه بدون نتیجه مانده است.

احمد باورساد یکی از تاثیر گذارترین افراد عضو شورای شهر می باشد. حال باید دید این استعفا مورد موافقت قرار میگیرد یا خیر.

این خبر  شوک جدیدی را به شورای شهر اهواز وارد کرده است.

index

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.