اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اسامی پذیرفته شدگان ۱/۵ برابر مرحله دوم آزمون استخدامی مورخ ۹۴/۳/۸ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام شد.

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ” http://jazb.ajums.ac.ir ” مراجعه نمائید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.