برگزاری مراسم افطاری کودکان کار در اهواز

به همت دفتر امور بانوان فرمانداری اهواز مراسم اکرام و صرف افطاری کودکان کار برگزار شد.
در این مراسم که با همکاری مؤسسه خیریه گلشن آل طاها (مؤسسه خیریه حامی کودکان کار) برگزار شد عده ای از کودکان کار و جمعی از خیرین اهواز حضور داشتند و سبد غذایی ویژه خانوار نیز به این کودکان اهدا شد .
همچنین در خصوص مساعدت به کلینیک کودکان کار این مؤسسه تبادل نظر بعمل آمده و قول همکاری داده شد.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.